Roditelji i djeca

Home / Posts tagged "Roditelji i djeca"
Ograničavajuća uvjerenja

Ograničavajuća uvjerenja

Uvjerenja stečena u djetinjstvu u odrasloj dobi pružaju sigurnost. Ona nas čuvaju i potvrđuju da smo na dobrom putu. S jedne strane, dok god živimo prema njima smatramo da smo dobro i da nam se ništa neće loše desiti. S druge strane, živeći prema njima potvrđujemo neke rano donesene odluke ne preispitujući vrijede li one u našem sadašnjem životu. Nastavi čitati