Kako Drvo života i Sefiroti oblikuju život, izražavanje i komunikaciju

Sefiroti su deset načina, atributa kroz koje Bog manifestira sebe. Poznati  su kao Drvo života. Riječ “Sefirah” odnosno sefirot  se odnosi na glagol „lesaper“, što znači  “izraziti se” ili “komunicirati”.

Sve što se događa u duhovnim svjetovima odvija kroz medij  Sefirota. Međutim kabalisti upozoravaju da ne treba moliti za njih. Bog je onaj koji ih povezuje i ujedinjuje ih.  Oni se ne trebaju odvajati.

To podrazumijeva da je funkcija Sefirota, određeni atribut izražaja. Također je u vezi s riječju “safir” (safir). Safir je dragi kamen koji je briljantan i poučan, što znači da je funkcija Sefirota dati svjetlo. Kombinirajući ta dva pojma, može se reći da je Sefirot funkcija izražavanja i manifestacije.

Sefirot se uspoređuje s dvije ruke kralja. Ponekad kralj radi s desnom rukom, a ponekad sa lijevom. U konačnici, i sam kralj je taj koji djeluje kroz medij.

U stvari, svaki Sefirot je djeljiv u dva aspekta: svjetlo i tijelo. Svjetla Sefirota su jednostavna i bez oblika. Ona odražavaju beskonačnu moć tijela; imaju moć;  moć otkriti ograničenja i konačnosti.

Sefirot “Ein Sof” – je beskonačan, stvara i provodi i konačne svjetove.

Da bi se razumjela dinamika Sefirota  možemo pogledati čovjeka. Kad se prisjetimo da je čovjek na slikuBoga to znači da je čovjek mikrosvemir, s cijelom  duhovnom infrastrukturom koja se ogleda u njemu.

Drvo života

Božanski atributi se ogledaju u čovjeku, kako u njegovu duhovnom tako i doslovno u njegovoj fizičkoj građi. Ljudski model je samo odraz Sefirota.

Sve analogije imaju svoju ljudsku dimenziju koja ne mora biti primjenjiva u višim sferama.

 Drvo života i Sefiroti
Drvo života

Deset Sefirota:
1. Chochmoh (Mudrost)
2. Binah (Razumijevanje)
3. Da’at (Znanje)
4. Chessed (Dobrota)
5. Gevurah (Snaga)
6. Tiferet (Ljepota)
7. Netzach (Upornost)
8. Hod (Sjaj)
9. Yesod (Temelj)
10. Malchut (Kraljevstvo)

(Imajte na umu da su ovi prijevodi pomalo jednostavni. Veće znčenje mogu imati tek prevođenjem hebrejske riječi.)

 

Deset Sefirota drva života općenito su podijeljeni u dvije kategorije: intelekt i emocije. Kategorija intelekta uključuje tri intelektualne moći Chochmah, Binah i Daat.

Emotivnu snagu primamo kroz sedam kanala Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod i Malchut. Oni se također nazivaju „tri majke” i “sedam parova“.

 

Na prva tri se gleda kao na “majku”, jer oni su izvor i korijen drugih sedam, baš kao majka, izvor su potomstva. Sedam emocija povezane su u parovima, jer se manifestiraju u dvostruko.

Prvi od Sefirota se zove Chochmah. Chochmah je duša, kreacija po bilo kojem pitanju, a sastoji se od riječi “koach mAh” , što znači „ potencijal onoga što jest“.  Stvara originalnu ideju, a često se spominje kao prvi bljesak intelekta.

Drugi je Binah. Binah znači “razumjeti ili izvući neku stvar iz druge materije.” Binah “uzima” tu izvornu ideju, širi je i razvija, kako u širinu i dubinu. Kristalizira i pojašnjava sve  pojedinosti “zamaskiranosti” nečega. Sada se ideja otkriva i počinje razumjeti.

 Drvo života – začeta ideja može ostati apstraktno

Ideja koja  je jednom začeta može ostati apstraktno. Značenje Daat označava povezanost i jedinstvo. Daat donosi apstraktni koncept  stvarnosti. Ideja se mora osjetiti i provoditi, a Daat ima moć da poveže dijelove intelekta i emocije.

 Drvo života i Sefiroti
Na ljudskom tijelu, tri su kognitivne sposobnosti Chabada (Chochmah, Binah i Daat) odgovaraju lijevoj moždanoj polutki i malom mozgu.

Sljedeća tri Sefirota su emocije.

Na tijelu, Chessed odgovara desnoj ruci, Gevurah na lijevoj, a Tiferet srcu. Chessed (ljubazna dobrota) je atribut koji definira dobronamjernost prema svima, bez ograničenja.

Također sama izrada i izvedba nečega  (djelo) su čin Chesseda. Svijet je izgrađen od Chesseda. Obilježje ili atribut Chesseda se također naziva “veličinom” (Gedulah), gdje Chessed je bezgraničan.

Gevurah je atribut  suzdržanosti.  Ima moć i sposobnost i da ograniči  “ugovor”. U činu stvaranja, Gevurah skriva od stvorenih bića aktivira snagu u njima. To  i omogućuje da postoje kao materijalni entitet, umjesto da su potpuno poništeni u okviru svojih izvora.

Gevurah se također zove “zakon , sud”. Bez Gevuraha, Chessed ne bi imao granice potrebne za stvaranje i postojanje.

Sljedeća tri Sefirota su Netzach, Hod i Yesod. Oni su nastavci Chesseda, Gevuraha i Tifereta. Netzach je produžetak Chesseda, Hod  Gevuraha a Yesod od Tifereta.

Tako u usporedbi na u ljudskom tijelu; Netzach i Hod odgovaraju bedrima, Yesod reproduktivnm organima. Baš kao što su bedra potpora tijelu tako su Netzach i Hod kanal za gornji Sefirot.

Riječ Netzach dolazi od riječi „menatzeach,“ što znači “osvajanje” ili “nadvladavanje”. Netzach stoga označava dominaciju. Hod upravo suprotno.

Budući da je produžetak Gevuraha, označava točku predaje. Hod proizlazi iz riječi hodaah što znači “zahvala”, “priznati”.

Ukupna dominacija nad drugima je Netzach – odnos. Yesod uravnotežuje, olakšava komunikaciju, te je stoga temelj svijeta.

Netzach također omogućuje da „otac“ ovlada samim sobom, a ne da zadržava blagotvoran utjecaj rast ili učenje svoga „sina“.

Ukratko, Chessed označava i neograničeno davanje. Gevurah paralelno neograničenu suzdržanost, dok je Tiferet skladna mješavina to dvoje.

Netzach i Hod prilagođavaju utjecaj međusobnog prijenosa.  Yesod prenosi s velikom dubinom. Drvo života i Sefiroti

Deseti Sefirot se zove Malchut. To je krajnja realizacija u potencijal “onoga što jest”. U Tetragramu, Malchut je konačni, a na ljudskom tijelu Malchut su – usta.

U osnovi, Malchut je prijemnik ili primatelj pod utjecajem viših Sefirota. U tom smislu Malchut ima žensku kvalitetu. Malchut prima i stvara novi entitet. Tako u kraljevstvu – kralj prima!

Kao posljednji Sefirot  Malchut ne pokazuje nikakav utjecaj osim ako je povezan s ostalim sefirotima.
Malchut se također poistovjećuje s ustima ali i s govorom.

 

U kraljevstvu kralj prima

Mudraci nam kažu da je svijet stvoren s deset osobina i deset izričaja, što mistici razumiju jer odgovara  upravo navedenim deset Sefirota. To objašnjava zašto se broj deset u Kabali smatra potpunim brojem.

Svaki fizički objekt sastoji se od tri dimenzije. Svaka dimenzija sastoji se od početka, kraja i tijela. Zajedno s prostorom zauzima deset dijelova.

Naš život je podijeljen u desetljeća; svako naše desetljeće se čini jedinstvenim na tu temu. S druge strane, nalazimo druge izvore koji govore o stvaranju svijeta u sedam dana.

Svaki dan odgovara jednom od duhovnih alata kreacije a također odražava neki od Božanskih atributa koji je vladao na taj određeni dan.

Odgovor leži u osnovnoj razlici između prva tri Sefirota i sedam koje slijede.
Prva tri odnose se na intelekt, za razliku od drugih sedam koji su emotivni atributi dobrote.

Razumijevanje razlike između ljudskog intelekta i emocija nam daje uvid u prirodu postojanja.
Spoznaja toga je vrlo osobno iskustvo. Čak i kada mislimo o drugima, misli i mišljenja su naše, vrlo su osobne, a što je najvažnije, nemaju izravan utjecaj.

Nadalje, intelekt ne zahtijeva drugu osobu. Čak i kad smo sami, bez nekoga s kim možemo podijeliti ideju, možemo ju  razmatrati, teoretizirati, analizirati.

Meni draga osoba, moja učiteljica Reiki -a često je znala reći: “Sve je dosta lako u životu, dok se ne pojave emocije.”  Slažem se, a s time ćete se sigurno i vi  složiti. Posebno ako se prisjetite onih negativnih, teških emocija.  Puno ste lakše riješili nešto ako je zahtjevalo samo vaš intelektualni angažman. Evo zašto je to tako.

Emocije,  zahtijevaju primatelja! Emocije su “mjesto” gdje drugi zapravo ulaze u sliku. Na primjer, svojstvo dobrote zahtijeva da netko primi nečiju velikodušnost i ljubaznost.

Emocija prema drugom – bilo pozitivna ili negativna, u pravilu dovodi do izravne posljedice te će utjecati na tu osobu.
Sam intelekt, iako osoban i odvojen od drugih ipak „mrijesti” emocije. Pozitivne misli  će dovesti do pozitivnih emocija i obrnuto.

Dakle, u konačnici, intelektualne osobine imaju utjecaja na druge, ali neizravno putem emocija koje generiramo.
Potpuno isto vrijedi i za Sefirote. Izravno su uključeni u stvaranje svijeta u samo sedam emocionalnih osobina. Ali mudrost, razumijevanje i znanje jako doprinose stvaranju i povezivanju sa svih 10.
U ljudskom postojanju, intelekt i emocije su duša sile koje obitavaju u tijelu.

Dakle, intelekt je naš um a emocija u srcu!

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *