Kultura

Land art ili earth art

Ovo je rastuća galerija sa slikama land arta koje sam stvarao sam ili s pomoćnicima. Land art ili earth art je umjetnički pokret u kojem su krajolik i umjetničko djelo neraskidivo povezani.

To je umjetnička forma koja je stvorena u prirodi, koristeći prije svega prirodne materijale nađene na licu mjesta (kamen, zemlja, pijesak, trupci, grane, lišće, voda…). Ponekad se unose i strani ili umjetni materijali i boja.

Radovi često stoje na otvorenom, smješteni dalje od civilizacije, ostavljeni da se mijenjaju i raspadaju pod utjecajem prirodnih sila.

Uz umjetničku vrijednost, land art tijekom njegove konstrukcije često obilježava sam kontakt s prirodom – dodirivanje stijene, drveta i zemlje golim rukama.

Konstrukti na prvi pogled promatraču mogu izgledati besmisleno i jedan nalik na drugi.

Damo li si vremena uroniti u te radove, pažljivije ih promatrati i upoznati ih, otkrit ćemo milijardu jedinstvenosti – svaki kamen je drugačiji!

Hoćeš li gledati površno ili pokušati uočiti detalje, i osjetiti ono utkano u takav rad!?

Ima nešto magično u hrpi kamenja posloženog jedan na drugi. Slučajnog šetača prirodom to ipak zaintrigira.

Neke potakne da i sami nešto slože (pogotovo djecu). One malobrojne pak da ih sruše (što također nosi značaj, ne nužno negativan).

Geoglifi su oblik land arta, veliki motivi napravljeni na tlu, obično od kamenja ili sličnih trajnih elemenata krajolika, kao što su šljunak, zemlja, zasađene biljke, živica ili stabla. Koristi se i izraz petroforma za oblike napravljene od nanizanih slobodnih komada kamenja.

Labirinti su složene forme putanja koje vode do središta i nazad (na engleskom labyrinth) ili pak razgranate mreže koje traže snalažljivost i orijentaciju da bi se pronašao izlaz (na engleskom maze).

Poznati su drevni labirinti poput minojskog na Kreti, a danas im se u određenim krugovima pridaje duhovno i energetsko značenje.

Labirint može biti prikazan na crtežu ili slici, a ako je napravljen u formi geoglifa (petroforme) spada pod land art.

Rock art označava crteže i slikarije na stijenama, od prethistorijskih špiljskih nalaza, preko ostavštine plemenskih naroda na svim kontinentima, pa sve do suvremenih umjetničkih intervencija koje se ubrajaju u land art.

Razlikuju se piktogrami ili piktografi (nanosi pigmenta na površini stijene, detaljnije) i petroglifi (crteži urezani u stijenu, koji potom mogu biti ispunjeni bojom).

Crteži na drveću su također oblik land arta, zasad bez posebnog naziva.

Razgledaj galeriju u ovom postu, odaberi land art koji te privuče.

Vidi više detalja i fotografija.

Save

Save

Save

Save

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *