Kako biti produktivan, jasno i dobro postaviti upit za cijenu tiska

Home / Biz & Tech / Kako biti produktivan, jasno i dobro postaviti upit za cijenu tiska

Pisali smo već dosta o tisku i tehnologijama tiska. On je glavni ali ne jedini proces u proizvodnji grafičkog proizvoda. Prije nego započnete s dizajnom bitno je znati kojim će tehnologijama proizvod biti otisnut i u daljnjem procesu obrađen, jer vaš sljedeći postupak, nakon dizajna trebala bi biti izrada  grafičke pripreme  za  proizvodnju.  Ako ju nemate cijena  vašeg proizvoda će biti veća. Ukoliko nemate iskustva  u pripremi a čak i uz upute za izradu namučiti će te se. Kao ishod vjerovatno dobiti loš ili skuplji proizvod.

Kako biti produktivan, jasno i dobro postaviti upit za cijenu tiska

Kada je grafička priprema završena naručuje se proizvod, a čim je proizvod definiran možete poslati upit za cijenu izrade. Cijenu (osim jednostavnog) grafičkog proizvoda nije baš jednostavno definirati,  posebno ako upit nije jasan tehnologu.

Istini za volju, većina klijenata ni sami ne znaju što žele. Neki ipak znaju ali se radi opsežnosti tehnologije izgube. Upit za tisak ponekad je bolje prepustiti dizajnerima ili nakon što ste definirali svoju želju odgovarati na pitanja graf. tehnologa koji uvjek nastoji olakšati. Ako to ne uspije,  vjerujte da niste u poslovnom odnosu s profesionalcem ili iz nekih razloga navlači na svoj mlin (ograničene proizvodne mogućnosti).

Ako ne želite gubiti svoje dragocjeno vrijeme, biti produktivni  kod postavljanja upita za cijenu tiska, trebali bi biti što jasniji. To je vrlo bitno jer i cijena može biti nerealna. Vaša produktivnost smanjena.Kako biti produktivan, jasno i dobro postaviti upit za cijenu tiska

Dakle, kod samog upita za tisak potrebno je navesti sve elemente koji definiraju vaš proizvod:

Naziv proizvoda

Ovo je poprilično jednostavno, vaš se željeni proizvod zove: posjetnica, plakat, mapa, privjesnica, brošura, knjiga… U našem primjeru definirati ćemo posjetnicu, pa ćemo je nazvati: Posjetnica “Lelas”. Nije nužno u nazivu personalizirati proizvod, ali je lakše radi kasnije manipulacije i obrade. Primjerice želite li kasnije saznati u kojoj je fazi izrada vašeg proizvoda ili upit za cijenu,  olakšati ćete si komunikaciju i biti puno jasniji.  Tiskare izrađuju stotine posjetnica u isto vrijeme.

Opseg proizvoda

Tu treba definirati koliko stranica ima vaš proizvod. Posjetnica  može imati jednu li dvije strane. Zapamtite, ne definiraju se listovi nego stranice proizvoda. Ako primjerice radite brošuru ili knjigu, pretpostavimo da ima korice i tu je stvar nešto kompliciranija. Posebno definirajte knjižni blok (unutrašnjost) a posebno korice ili vanjski dio. Također nemojte definirati samo otisnute strane, već sagledajte i definirajte svoj proizvod u cjelini.

Format proizvoda

Za kvalitetan upit za cjenu tiska treba navesti točne dimenzije gotovog proizvoda. Naša posjetnica je standardna i dimenzija je: 80×50 mm. Radite li primjerice letak koji se savija (preklapa) tada treba upisati dva formata: dimenzije otvorenog letka i dimenzije savijenog letka. S takvom informacijom tehnolog dobiva puno širi uvid u proizvod. Primjerice zna savija li se vaš letak u proizvodnom procesu jednom ili 2x, a to je bitno za cijenu izrade, konkretno za doradu.

Materijali

U našem slučaju proizvod je na papiru. Možete poželjeti i posjetnicu na plastici… ili imate neku drugu ideju? Danas je sve moguće.

Ipak, standard za posjetnicu je papir. Vi naravno niste dužni poznavati bezbroj vrsta papira. Za posjetnicu se najčešće  koristi fini papir koji je predviđen za reprodukciju visoke kvalitete. Jedan od naj

poznatijih je Kunstdruck, a odlikuje se visokom kvalitetom i bjelinom, može biti sjajan ili mat.

Isti papir koristi se i za brošure, letke, monografije, knjige ali u različitim gramaturama (debljinama). U našem primjeru koristiti ćemo upravo taj papir, debljine 300 g/m2, matt premaza.

Tisak

Tu treba navesti radi li se o jednobojnom ili višebojnom tisku. To jasno treba dati do znanja a u odnosu na opseg proizvoda. Ako se radi o tisku proizvoda gdje primprma nije iz CMYK-a, dobro je navesti i to.
Ako primjerice imate namjeru naručiti knjigu, ili brošuru tada posebno navedite, odvojite: tisak omota i tisak knjižnog bloka. Ponekad je to isto, ali ponekad i nije. Ako niste poslali pripremu ili maketu vaš dobavljač ne zna o kakvom se proizvodu radi. Kako ne bi gubili vrijeme budite i tu jasni.
U našem primjeru imamo posjetnicu u koloru. Otisnuti ćemo je tehnologijom offset tiska, iz CMYK-a, što je znači da se radi o višebojnom – kolor tisku iz 4 boje na obje strane.

Dorada

Riječ jednostavno govori sve ali  to je  opsežna i raznovrsna tehnologija. Otisnuti proizvod se dorađuje. O vrstama dorade možetepročitati na našem blogu. Naša posjetnica iz primjera će biti plastificirana, mat plastikom, izrezana na format i pakirana u kutijice. Ponovo pazite na jasnoću. Rezanje se podrazumijeva osim ako se ne radi o nekom B2B dogovoru kada se isporučuje u arcima, ali ostalo ne. Želite li da vaša posjetnica bude obostrano plastificirana, UV lakirana, obrađena blindruckom, štancana – morate to navesti. Ti procesi zahtijevaju dodatnu pripremu. Imate li posebne potrebe oko pakiranja ili dostave i to također navedite.

Naklada

Podrazumijeva količinu a jako uvjetuje proizvodni proces i cijenu. Veća naklada smanjuje jediničnu cijenu proizvoda.

Dizajn i grafička priprema

Navedite izrađujete li pripremu sami ili ju je potrebno izraditi. To obično odrađuje dizajnerski studio koji treba biti upoznat s tehnologijom tiska. Ako nemate dobro izrađenu grafičku pripremu već će proizvod biti skuplji i dodatno ćete izgubiti vrijeme. Ona treba biti u definiranom pdf. ili vektorskom obliku ovisno o vrsti tiska. Neke vrste tiska će zahtijevati i dodatnu posebnu izradu forme, klišea. U nšem primjeru dizajn i priprema je gotova i sve je spremno ua tisak.

Konačno, našu posjetnicu  (iz primjera) ćemo jasno i jednostavno opisati  ovako:

 

Naziv: Posjetnica “Lelas”
Naklada: 500 kom
Opseg: 2 strane
Format: 80×50 mm
Materijali: papir, Kunstruck matt 300g/m2
Tisak: 4/4 boje CMYK
Dorada: Matt plastika 1/1, rezano na format, pakirano u kutije
Priprema: postojeća – dostavlja naručitelj u pdf. formatu (u vašem slučaju će biti potrebna izrada)

Da bi sve na kraju funkcioniralo, vaš upit se mora poklpati s vašom grafičkom pripremom. Tada, a  nakon narudžbe započinje proizvodni proces.

 

Naravno, mi smo i dalje tu za vas kako bi vam olakšali cijeli proces, od ideje do izvedbe, vodeći rčuna o vašem novcu i vremenu. Pratite naš blog, a ukoliko vas zanima cijena ovakve posjetnice, ili imate potrebe za nekim grafičkim  ili drugim proizvodom,  kontaktirajte nas. Obećavamo vam lakoću i veću vrijednost!

Izvor: Internet2b-media

 

Odgovori