Duhovnost i mistika

Poruka Anđela: “Snaga tvoje vjere mjeriti će se ostvarenim i ispunjenim životom. Ne sumnjaj u božansku milost!”

vjera

Poruka Anđela za tjedan 52. (26.12.2016.- 01.01.2017.) Stara židovska poslovica kaže: Iznad svake vlati trave nagnut je jedan anđeo koji joj šapće: Rasti, rasti…

više…