terapija bojama

Home / Posts tagged "terapija bojama"
Terapija bojama – postizanje balansa i ravnoteže

Terapija bojama – postizanje balansa i ravnoteže

Ono što nam treba biti na umu kada želimo primijeniti iscjeljivanje bojama u svakodnevnom životu jest da priroda voli ravnotežu. Dakle jednostavno je. Princip komplementarnosti. Ako rabite jednu boju također rabite i njezin komplement.  Zdravo tijelo i um zahtjeva ravnotežu, tako da ovo neće biti teško. Priroda voli bogatstvo ali i ravnotežu. Nastavi čitati