Zdravlje

JOD – mineral za izvrsnost!

Značajna karakteristika joda jest i da uklanja iz organizma teške metale poput florida, žive, aluminija, a posebno je važno da uklanja brom (element iz iste skupine u periodnom sustavu, pa prema tome sa vrlo sličnim karakteristikama!)