Duhovnost i mistika

Otvaranja u Tarotu 1/3

Tarot je umješnost čitanja simbola koja uvjek može razjasniti zašto se nešto događa. Zapamtite da kartomantu nije bitno uvjek samo “pogoditi” odgovor na pitanje pitatelja, već da osoba kojoj se tarot otvara shvati uzročno posljedičnu vezu.

više…