ji jing

Home / Posts tagged "ji jing"
Učenje Ji Chinga – dvije važne predpostavke

Učenje Ji Chinga – dvije važne predpostavke

Ji Ching se bazira na dvjema pretpostavkama. Prvo, događaji se ne odvijaju na kaotičan, nesređen način, već slijede smjer određen zakonima promjene (Tao kreativna inteligencija ). Sve stvari se mijenjaju na određen, zakonit način. Znajući određenu situaciju (sažetu u pitanju), pomoću Ji Chinga moguće je prognozirati promjenu koja slijedi. Nastavi čitati