Duhovnost i mistika

Svijet entiteta

Entiteti su sve ono što ima definiranu energiju tj. zasebno postojanje. To mogu biti stambeni prostori, predmeti, pjesme, biljke, no najčešće se u krugovima duhovnosti, metafizike i alternative pod entitetima podrazumijevaju ljudi koji više nisu u tijelima. više…