Ugovor o radu: sklapanje, vrste i prestanak radnog odnosa

Home / Događaj / Ugovor o radu: sklapanje, vrste i prestanak radnog odnosa

Radnopravni odnosi u Republici Hrvatskoj su obveznopravne naravi i počivaju na ugovoru o radu kao specifičnom ugovoru o uređenju prava i obveza iz radnog odnosa.

Obzirom na učestalost sklapanja ugovora o radu od iznimne je koristi biti upoznat s pravima i obvezama koje preuzimamo prilikom zasnivanja radnog odnosa. Tome u prilog govori i podatak o velikom broju radnih sporova pred sudovim RH od koji bi se mnogi mogli izbjeći pravovremenim upoznavanjem radnopravne materije.

Seminar će odgovoriti na pitanja:

 • Tko može sklopiti ugovor o radu?
 • U kojem obliku se sklapa ugovor o radu?
 • Koja prava i obveze nastaju za ugovorne strane?
 • Na koji način prestaje ugovor o radu?
 • Koji su valjani razlozi za otkaz ugovora o radu?
 • Kakve je stavove zauzela sudska praksa u konkretnim situacijama?

Ciljna skupina

Seminar je namjenjen poslodavcima i radnicima, osobama zaposlenima u kadrovskim službama/human resources odjelima, sindikatima, radničkim vijećima, udrugama poslodavaca i svim subjektima koji se žele educirati o pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora o radu.

Kotizacija

1499 kn + PDV

Prijavite se ovdje

Predavač

Ana Mikulić mag.iur

Ana Mikulić je magistra prava s položenim pravosudnim ispitom. Svoje je poslovno iskustvo gradila kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Periša u Splitu od 2013 godine do danas. Bavi se pružanjem sveobuhvatne pravne pomoći u svim granama prava s naglaskom na obvezno i radno pravo.Volontirala je u udruzi Dalmatinski odbor solidarnosti koja

Raspored seminara

08:45 – 09:00 Prijam i registracija polaznika

09:00 – 11:00

 • Općenito o pravnoj regulaciji radnih odnosa u RH
 • Ugovor o radu (bitni elementi, specifičnosti)
 • Sklapanje ugovora o radu

11:00 – 11:30 Pauza za kavu

11:30 – 13:00

 • Vrste ugovora o radu
 • Prestanak ugovora o radu

13:00 – 14:00 Pauza za ručak

14:00-16:00

 • RADIONICA-primjeri iz prakse

Više o seminaru i prijave

 

Učitavanje mape...

Datum/Vrijeme
Datum(i) - 18.08.17.
08:45 - 16:00

Lokacija
Split

Kategorije


Rezervacija/Registracija

Rezervacija je zatvorena za ovaj događaj.

Odgovori