QUANTEC Besplatna analiza Općeg psihofizičkog dobrostanja

Home / Događaj / QUANTEC Besplatna analiza Općeg psihofizičkog dobrostanja

QUANTEC (QUANtum TEChnology) je kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu bio komunikaciju na daljinu. Instrumentalna bio komunikacija je razmjena informacija između živih organizama i računalnog programa. Taj fenomen koristi Quantec sistem i pomoću diode s bijelim šumom uspostavlja komunikaciju s osobnim bio poljem, prepozna moguće smetnji koje su se već pojavile ili bi se mogle pojaviti u bliskoj budućnosti.

Vaša osobna digitalna fotografija dovoljna je za razmjenu informacija. Kao prenosioci informacija u tom procesu služe nam fotoni. Kada se osobno bio polje pohrani na digitalnu fotografiju, svaki biofoton dobiva svoj bračni foton. Znanstveno je dokazano da simultano održavaju kontakt jedni s drugima bez obzira na udaljenost.

Quantec je otvoreni sistem, što omogućuje svakom praktičaru da kreira nove baze informacija i koristi ga na svoj jedinstven način. Baze informacija, odnosno morfološka polja djeluju kroz rezonanciju i vibraciju. Morfološka polja su polja svijesti, to su nevidljivi vibracijski nivoi. Quantec omogućuje rezonanciju između živih organizama i baza informacija i tako korisnik sam sebi nesvjesno odabire vibraciju koja mu je trenutno potrebna, svoj Osobni KVANTNI KÔD.

Pozivam Vas da se predbilježite za besplatnu analizu Općeg psihofizičkog dobrostanja

Irena Antolak, Quantec praktičarka      kvantnikod.com

Mapa nije raspoloživa

Datum/Vrijeme
Datum(i) - 10.12.18.
00:00

Kategorije


Odgovori