Događanja

Petak, 23.06.2017.

23.06.17. - 24.06.17. Cijeli dan
EcoActiv fest na KRKU - Uvala Soline, Krk Hrvatska

Četvrtak, 29.06.2017.

Verlag Dashofer - Porezi 29.06.17. 08:45 - 16:00
Porezni nadzor - Verlag Dashöfer d.o.o., centar za obrazovanje i izdavačku djelatnost, Zagreb Hrvatska

Ponedjeljak, 03.07.2017.

03.07.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 06.07.2017.

06.07.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 12.07.2017.

12.07.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla

Ponedjeljak, 24.07.2017.

24.07.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 27.07.2017.

27.07.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 02.08.2017.

02.08.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla

Ponedjeljak, 14.08.2017.

14.08.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 17.08.2017.

17.08.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 23.08.2017.

23.08.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla

Ponedjeljak, 04.09.2017.

04.09.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 07.09.2017.

07.09.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 13.09.2017.

13.09.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla

Ponedjeljak, 25.09.2017.

25.09.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 28.09.2017.

28.09.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 04.10.2017.

04.10.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla

Ponedjeljak, 16.10.2017.

16.10.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 19.10.2017.

19.10.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 25.10.2017.

25.10.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla

Ponedjeljak, 06.11.2017.

06.11.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 09.11.2017.

09.11.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 15.11.2017.

15.11.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla

Ponedjeljak, 27.11.2017.

27.11.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 30.11.2017.

30.11.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 06.12.2017.

06.12.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla

Ponedjeljak, 18.12.2017.

18.12.17. Cijeli dan
Tečajevi Osho Zen Tarota (individualni dopisni i skype)

Četvrtak, 21.12.2017.

21.12.17. Cijeli dan
Energetski programirane mandale

Srijeda, 27.12.2017.

27.12.17. Cijeli dan
Obogati svoj život simbolom stabla