Otvaranja u Tarotu 1/3

Home / Duhovnost i mistika / Otvaranja u Tarotu 1/3

Tarot je umješnost čitanja simbola koja uvjek može razjasniti zašto se nešto događa. Zapamtite da  kartomantu nije bitno uvjek samo “pogoditi” odgovor na pitanje pitatelja, već da osoba kojoj se tarot otvara shvati uzročno posljedičnu vezu.

Ukratko o Tarotu

Tarot je jedan od najkvalitetnijih poznatih načina diviniranja. Postoje razna mišljenja o tome gdje i kada je nastao tarot.
Prema poznatim informacijama najvjerojatnije je da su stvarni počeci vezani uz židovsku mističnu Qabalah (Kabala).  Naravno da je i Egipat odigrao veliku ulogu u stvaranju tarota.

Tarot može lako zbuniti neupućenog. Promatrano izvana, odgovor ovisi o pitanju, tumačenje može sadržavati individualne, društvene i kozmičke elemente.
Tarot ili Ji–ching može se tumačiti tek kada je osoba upoznata sa svim razinama svijesti.

Činjenica je da karta odnosno njeni simboli, eventualni dobiveni broj niti dobiveni heksagram ne griješe, može pogriješiti jedino osoba tumač, ukoliko neadekvatno interpretira simbole.

Otvaranja u tarotu

Jednom kada osobe koje dolaze na Tarot ne budu dolazile po “Čudotvorne formule” a majstori izigravali male bogove, i davati će samo tolki koliko osoba može podnijeti i svako od nas proširi svoje vertikalne i horizontalne granice ,tada volim tako misliti: Tarot, numerologija, Ji-Ching će postati sličan indiskim sutrama.
Jednom formirano pitanje u sebi sadrži i rješenje. Taj odgovor je u nama samima :”U našim finijim dubinama svijesti “.

Tarot je nauka koja može biti dostupna svakom ali samo će se za nekoga “zaljepiti “.

 Otvaranje metodom “Keltski križ”

Otvaranja u tarotu

Ovo je jedna od najpopularnijih načina otvaranja tatota, kod kojega se otvara ukupno deset karata. Može se koristiti cjeli špil od 78 karata, ali nećemo pogriješiti niti ukoliko koristimo samo karte velike arkane. Potrebno je dobro se skoncentirirati na pitanje i izmiješati karte. Kada je špil karata izmiješan, izvučemo jednu kartu koja predstavlja samoga pitača. Možemo otvoriti karte i sebi samima.

Ta, prva  karta označava trenutno stanje pitača – osobe koja se konzultira s kartama i njeno rapoloženje (poželjno je da kada otvaramo karte za neku drugu osobi, da ta konketna osoba treba izvući kartu koja će ju označavati).
Zatim se karte ponovno izmješaju, pri čemu se koncentriramo na postavljeno pitanje i potom izvučemo kartu i postavimo je vodoravno preko prve već izvučene karte. Druga karta ima ulogu da govori o faktorima koji stoje na putu do realizacije. “Ova me karta križa” sa odnosima koji se pitatelju suprotstavljaju .
Treća karta označava odnosno govori o nadama, ovdje vidimo pitačev cilj.

Četvrta karta govoori o kvaliteti na koju možemo računati i koja će nam pomoći pri ostvarenju naših želja. Peta karta govori o našoj prošlosti i o uzroku problema. Šesta karta definira budućnost. Sedma karta je glavno proročanstvo/predviđanje vezano uz pitanje. Osma karta označava utjecaj okoline bitan za ralizaciju predmeta/situacije našeg pitanja. Deveta karta govori o onome što mislite o sebi: Označava strepnje i strahove pitača vezano za ovo pitanje. U posljednjoj, desetoj karti vidimo krajnji i sveobuhvatni odgovor na pitačevo pitanje i ishod
raspleta cjele situacije.

 

Ova metoda, osim u tarotu, može se primijeniti i kod nekih drugih sredstava proricanja poput npr. runa. Jedna je od najpopularnijih tehnika, ali zahtjeva znanje, koncetraciju i izrazitu intuiciju.

 

Otvaranja u tarotuPročitajte nastavak:

Otvaranja u tarotu 2

Otvaranja u tarotu 3

 

Odgovori