Otvaranja u Tarotu 3/3

Home / Duhovnost i mistika / Otvaranja u Tarotu 3/3

U zapadnom hermetizmu ove dvije stvari su nerazdvojne. To na prvi pogled i nije tako vidljivo. Obično kažemo “Onaj tko znade tarot, mora znati otvoriti i kabalističko stablo života; onaj tko to može, mora poznavati osnove Kabale “. 

Otvaranja u Tarotu , Tarot i Kabalističko stablo

Otvaranja u Tarotu, drvo života, tarotU 18 st. objedinio je i ustoličio ovu teoriju pisac okultnih knjiga Etteilla. Kabala govori o božanstvu koje ne stvara svjetove, već ih predstavlja kao emanaciju božanstva i putem sefirota čiji položaj i odnosi tvore shemu “Drveta života”.

To je nauk koji predstavlja mistični sustav utemeljen na židovskim doktrinama, ali uključuje elemente orijetalnog misticizma, neoplatonizma i gnosticizma. Zasniva se isključivo na usmenoj predaji.

Glavni cilj kabalističkog učenja je duhovno i spiritualno uzdizanje na novu duhovnu razinu prema višem božanskom duhu.

Dakle, samo drvo života je dijagram u kojem je sadržana funkcija prirodnih sila. Čovjek može djelovati na svoju sudbinu i penjući se Drvetom života dosegnuti svoju božansku prirodu, jer je svaki pa i onaj najmanji djelić svemira sadržan u u ljudskom biću, a svemir je odraz Boga.

Otvaranje u tarotu metodom “Drvo života”

Sfere ili sefiroti na Drvetu života obilježeni su brojevima od 1 do 10.

Keter je najviša sfera (1) pretstavlja Boga, Alfu i Omegu. Prvi uzrok. Nalazi se na vrhu srednjeg stupa. Sa lijeve i desne strane srednjeg stupa nalazi se pozitivan i negativan polaritet. Upravo iz Ketera kreće kreativna energija i silazi niz sefirote uz cik–cak smjeru dok ne siđe u fizički plan.

Fizički plan je broj 10 i zove se Malachut. Sefiroti su međusobno sučeljeni po polaritetu i pronalaze svoj sklad u sefirotima srednjeg stupa. Ovdje izgleda kao da gledamo “vlastitu utrobu“ i tek sada razumijemo što nam je pokvarilo raspoloženje, odnosno koju hranu bi trebalo jesti.

I onda, gdje je problem?

Čovjek mora naučiti da mora držati pod kontrolom svoje vlastite sile. Ovo što ću vam sada prezentirati je jako pojednostavljena shema Drveta života.

Otvaranja u Tarotu, kabala, tarotPostupak otvaranja u Tarotu metodom “Drvo života”

Karte izvucite nasumice.

Prva (1) zove se Keter ili kruna jer to zaista i jest. Ona govori o prvom uzroku o namjeri. Keter je svemoć – apsolutno savršenstvo Boga. Nemojte misliti da je “Keter” najbolji od svih sefirota.

Sve karte i svi sefiroti su jednako sveti koliko i ostali . Svaka sfera je duhovno neophodna. Druga sfera govori o ravnoteži, odnosno o sukobima Chokmah. Chokmah i Binah – treća karta kreativnosti (2,3)

Chokmah znači mudrost, na vrhu muškog pozitivnog stupa. Binah znači razumjevanje.“Velika majka “ njome vlada Saturn.

Četvrta karta predstavlja tjelo sa njegovim odgovornostima i poslovima. Gedolah i Geburah (4,5).

Geburah razvija žestoku energiju i izaziva rat .Odlučan je i discipliniran. Geburah nas uči da je nekada u našim životima nužno pretrpjeti

Gedolah se odnosi na sile građenja , igre Jupitera i Marsa. Gedolah nam pomaže da vratimo stabilnost i ponovo gradimo

Tipheret (6) njegova planeta je Sunce, koja svojom toplinom može dati i uništiti život. Ovo je centralna karta na drvetu života.  Netzach i Hod (7,8) Otvaranja u Tarotu, kabala, drvo zivota u tarotu

Netzach znači pobjeda i u sferi je emocija, Hod znači slava i u sferi je intelekta. Planeti- vladari su Venera i Metrkur.

Yesod (9) Znači temelj. Odnosi se na podsvjesni um koji je u temeljima naše osobe etreičnost života. Vladajući planet je-Mjesec koji nas reflektira na Sunce. U njemu su slike i fantazije.

Malachut “Kraljevstvo“ (10) posljednja sfera u kojoj su svojstva svih drugih. Vladajući planet je Zemlja .Malachut je nazvan Vratima smrti.

Naravno da je bitno nakon čitanja očistiti karte od prethodnog čitanja. Dopustite si malo mira, prije nego se uključite u daljnji svakodnevni život.
Pročitajte više:

Otvaranje u Tarotu 1

Otvaranje u Tarotu 2

Odgovori