Ograničavajuća uvjerenja

Home / Duhovnost i mistika / Ograničavajuća uvjerenja

Uvjerenja stečena u djetinjstvu u odrasloj dobi pružaju sigurnost. Ona nas čuvaju i potvrđuju da smo na dobrom putu. S jedne strane, dok god živimo prema njima smatramo da smo dobro i da nam se ništa neće loše desiti. S druge strane, živeći prema njima potvrđujemo neke rano donesene odluke ne preispitujući vrijede li one u našem sadašnjem životu.

Ograničavajuća uvjerenja, depresijaOgraničavajuća uvjerenja

Sigurno ste se puno puta zapitali čemu sebe držimo u nekim uvjerenjima a neko osjećamo da nisu naša. Odgovor leži većinom u ograničenjima koje stječemo do pete godine života. U fazi kada nismo sposobni racionalizirati i sve primamo na dubokoj nesvjesnoj razini.

Ograničavajuća uvjerenja su na tja način unutarnji poriv koji nas tjera da nešto napravimo nešto što se kosi s nama samima i našim interesima.

Uvjerenja smatramo istinitim, što nikada ne preispitujemo. Skup takvih uvjerenja nalazi se na posebnoj „snimci„ u našem mozgu na kojem su, sad se nemojte smijati, „snimljene“ sve verbalne ili neverbalne poruke roditelja i roditeljskih figura dok smo bili djeca.

Imput rade roditelji

Ograničavajuća uvjerenjaSjetite se koliko su vam roditelji govorili što je dobro za vas, kako bi ste trebali ponašati. Možda su to bile neke od sljedećih poruka: Nikom ne treba vjerovati. Kad ti je teško, ne pokazuj to, mogli bi upotrijebiti protiv tebe. Moraš biti ljubazan prema ljudima. U vezi se ne treba svađati. Žene su čangrizave. Svi su muškarci isti. Ljubav je bol. Probleme treba rješavati sam. Drugi misle samo na sebe. Nema poštenih ljudi.

Uvjerenja stečena u djetinjstvu u odrasloj dobi pružaju sigurnost. Ona nas čuvaju i potvrđuju da smo na dobrom putu. S jedne strane, dok god živimo prema njima smatramo da smo dobro i da nam se ništa neće loše desiti. S druge strane, živeći prema njima potvrđujemo neke rano donesene odluke ne preispitujući vrijede li one u našem sadašnjem životu.

Primjerice ako je žena odlučila vjerovati da su svi muškarci isti i misle samo na sebe, na temelju svakodnevnog ponavljanja svoje majke, ona će upravo birati takve muškarce kako bi potvrdila da je majka u pravu, samim time i ona sama. Istovremeno će „izbrisati“sve krasne izdanke muške vrste koji joj za Valentinovo ili rođendan kupili buket ruža. Za takve će mladiće možda zaključiti da nema kemije.

Zapitajte se dali je teret na leđima koji nosite doista vaš? Ako je težak zašto ga morate nositi? Ako morate zašto?

Ispunite interaktivni test i saznajte koliko bespotrebnog tereta nosite kroz život!

 

Odgovori